دانيالز و زوسمان

زایمان طبیعی روشی از زایمان با «تکنولوژی پایین» است. در واقع شیوه های مختلفی برای بی دردی وجود دارد و در اشخاص مختلف شیوه های مختلفی میتواند کاربرد داشته باشد

2022-11-27
    كلمة الخشبية ورد ت في كتب الجرح والتعديل
  1. Video Player is loading
  2. فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر زیست سال یازدهم
  3. Ropovik 4
  4. 2/10 محصول : آمریکا منبع فیلم : سایت
  5. # واقعی
  6. سال انتشار: ۲۰۱۰